Objawy choroby

Wczesne objawy to złe samopoczucie i ospałość. Po 1 - 3 miesiącach u pacjentów pojawia się duszność i bóle kości. Bóle mięśniowe mogą wystąpić z powodu zmniejszenia produkcji karnityny. Inne objawy to zmiany skórne z chropowatościami, łatwe siniaczenie i wybroczyny, choroby dziąseł, obluzowania zębów, słabe gojenie się ran i zmiany emocjonalne. Mogą również wystąpić suchość w ustach i suche oczy podobne do syndromu Sjögrena. W późnych stadiach, żółtaczka, ogólny obrzęk, skąpomocz, neuropatia, gorączka i drgawki a ostatecznie śmierć.

Skutki szkorbutu

szkorbut dziąseł
Szkorbut dziąseł jest jednym ze skutków szkorbutu. Zwróć uwagę na zaczerwienienia brodawki między-zębowej dziąseł w kształcie trójkąta.


szkorbut języka
U powyższego pacjenta pokazany jest szkorbut języka. Zapalenie języka objawia się widocznymi obszarami z rumieniem i wybroczynami oraz występowaniem krwotoków podśluzówkowych.


szkorbut nogi
Strona z dziennika Henryka Walsh Mahon pokazująca skutki szkorbutu. Rysunek został wykonany na pokładzie statku HM Convict Barrosa w 1841 roku.